Persoonlijke transformatie en opwekking in Nederland

Miljoenen mensen zijn ver van God verwijderd. WILD Foundation heeft als missie hen te bereiken zodat ze dicht bij God kunnen zijn door het goede nieuws via alle FM, DAB+ en andere media, waaronder internet, te delen. Jezus kwam om de verlorenen te zoeken en te redden, en als WILD Foundation is het onze vreugde en voorrecht om Zijn Missie vandaag voort te zetten!

WILD Foundation en TWR Nederland ondersteunen hierbij kerken en christelijke organisaties bij het uitvoeren van de zendingsopdracht zoals de Here Jezus die gaf in MattheĆ¼s 28:19 en Johannes 3:16.

 

ANBI verklaring

Vanwege de richtlijnen voor Algemeen Nut Beogende Instellingen publiceren we voor iedereen ons beleidsplan van Stichting WILD Foundation.

Hierin kunt u onze missie, visie, de organisatiestructuur en alle overige relevante informatie over Stichting WILD Foundation terugvinden.

Download beleidsplan